Räkna ut BMI

Räkna ut BMI – Body Mass Index

Formel: Vikt (kg) / [Längd (cm) x Längd (cm)]

Vikt (Kg) Tex. 88.1
Längd (cm) Tex. 180
BMI

BMI över 40 = extrem fetma
BMI 35-40 = svår fetma
BMI 30-35 = fetma
BMI 25-30 = övervikt
BMI 20-25 = normalvikt
BMI under 20 = undervikt

BMI tar inte hänsyn till ålder, kön eller kroppsbyggnad. BMI bör bara användas på vuxna, inte på barn. Muskler väger mer än fett vilket gör att personer som tränar mycket och är muskelösa kan få ett BMI på 26 utan att vara överviktiga.

Risker med högt BMI är att det kan leda till följande sjukdomar:
Högt blodtryck
Hjärtkärlsjukdom
Diabetes
Artros
Cancer