Vad är GI Metoden

All mat som du äter kommer i kroppen att omvandlas till energi. De kolhydrater som du äter kommer att tas upp i mag-tarmkanalen för att sedan bearbetas av levern som omvandlar kolhydraterna till glukos, blodsocker, som sedan pumpas ut till kroppens alla celler via blodomloppet. Olika kolhydrater bryts ner olika snabbt.
GI, Glykemiskt Index, är då måttet på hur snabbt kroppen kan bryta ner dessa kolhydrater som du får i dig via födoämnen. Ett högt GI-värde betyder att kroppen väldigt snabbt omsätter dessa medan det lägre värdet istället visar på en produkt som tas upp långsamt.

Om du äter kolhydrater som snabbt tas upp av kroppen, det vill säga mat med högt GI-värde, betyder det att blodsockernivån i din kropp kommer att stiga väldigt fort. Det i sin tur hanteras av din bukspottkörtel som reagerar på den höga nivå blodsocker i blodet genom att pumpa ut insulin i kroppen för att försöka sänka nivån. Eftersom du med snabba kolhydrater får denna effekt på kroppen gör det också att ämnesomsättningen går snabbt och du får snart nya hungerkänslor. Det överskott av glukos som finns i cellerna och som inte bryts ner omvandlas till fettvävnad vilket i sin tur gör att du ökar i vikt.

Om du istället äter långsamma kolhydrater, födoämnen med lågt GI-värde kommer blocksockerhalten i blodet istället att hållas på en längre nivå vilket innebär att kroppen arbetar på ett långsammare sätt. Det gör att insulinet håller sig på en jämn nivå för att möta upp den glukoshalt som finns i blodet. Det bidrar till att du då känner dig mättare längre och riskerar inte att falla i småätarfällan, som bara gör saken värre.

Att tänka på när du äter enligt GI
Värdet som GI indikerar visar på hur snabbt eller långsamt kolhydrater tas upp av kroppen. Med det sagt är det också viktigt att tänka på portionsstorlekarna. Äter du mycket av ett födoämne som har lågt GI riskerar du fortfarande att bli fet eller att du slutar tappa i vikt. Om du äter mycket blir det fortfarande mycket överskottsenergi som inte omsätts och det omvandlas som sagt till fettvävnad. Man bör därför se över sina storlekar på portionerna samt hur näringssammansättningen ser ut i måltiden.